درمان آفت دهان

آفت دهان انواع متفاوتی دارد که ما در این مطلب از مجله آی سی طب به نحوه درمان آفت دهان به روش های خانگی پرداخته ایم.

توجه کنید: برای استفاده از روش های درمانی توجه کنید هر روش درمانی دارای شماره 1 – 2 – 3 و.. می باشد لطفا فقط از یکی از درمان ها استفاده کنید و در صورت عدم نتیجه به سراغ روش دیگری بروید.

درمان برفک دهان

1- برای خوب کردن برفک دهان آبلیمو را با عسل قاطی کرده و بعضی وقت ها در دهان بگیرید.

 2- گشنیز را آماده کنید و آب آن را بگیرید و آب گشنیز را بعضی وقت ها در دهان بگیرید.

 3- پولک مغز فلوس را آسیاب کنید و سپس با آب گشنیز تازه قاطی کرده و بعضی وقت ها در دهان بگیرید و بعد از دهان آن را بیرون بریزید.

 4- گل بنفشه خشک به اندازه 10 مثقال را در یک لیتر آب سرد بجوشید و بعد دارو را بجوشید و 15 دقیقه دارو را دم کنید و آن را از صافی رد کنید و آب صاف شده دارو را در طول روز چند مرتبه و هر مرتبه مقداری از دارو را در دهان بگیرید.

5- شلغم ها را در آب کمی بپزید و تا گرم است در دهان به جوید و مدت ها آن ها را در دهان نگه دارید.

 6- میوه کاج را نیم کوب کنید و بجوشید و آب جوشانده دارو را در دهان شویه کنید.

 7- اسپرزه را به مقدار 100 گرم در 2 لیتر آب جوشانده شده سرد شده بریزید و دارو را در جای خنک بگذارید و در روز چند بار آب دارو را در دهان بگیرید یا می توانید مقداری از اسپرزه خیسانده شده را در دهان مزمزه کرده و سپس دور بریزید.

 8- برگ ازگیل به مقدار 50 گرم را در یک لیتر آب به مدت 15 دقیقه بجوشد و بعد از سرد شدن دارو را از صافی رد کنید و آب صاف شده دارو را در طول روز چند بار مقداری از آن را در دهان بگیرید.

9- مرمکی و گل ارمنی را را نرم بسایید و با مقدار کمی گلاب و عسل قاطی کنید و بعضی وقتا در دهان بگیرید.

 10- هر بار یک قاشق چای خوری از جوش شیرین را در یک فنجان آب جوشیده شده سرد شده ترکیب کنید و هر نوبت مقدار کمی از دارو را در دهان بگردانید و بیرون بریزید یا می توانید یک قطعه پنبه را به دارو آغشته کرده و روی برفک دهان بمالید.

 11- برگ های گلداره کلپوره را به مقدار 10 مثقال را در یک لیتر آب سرد به مدت 15 دقیقه بجوشید و بعد از جوشیدن 10 دقیقه بگذارید دم بکشد و بعد دارو را از صافی رد کنید و آب صاف شده دارو را در طول روز چند بار در دهان بگیرید.

 12- هر نوبت یک مشت اختر زغال فرهنگی را در آب به جوشید و دائم با دارو دهانشویه کنید.

درمان برفک دهان کودکان

 1- آلو را بخیسانید و سپس هسته‌های آلو را در بیاورید و آلو را له کنید و آن را روی پارچه تمیز یا گاز استریل بریزید و روی برفک دهان کودک بگذارید.

2- آب مقداری از آب گشنیز را بگیرید و پنبه ای را به آن آغشته کنید و روی برفک دهان کودک بگذارید.

3- هر نوبت یک قاشق چای خوری از جوش شیرین را در یک فنجان آب جوشانده شده سرد شده قاطی کرده و سپس قطعه پنبه ای را به دارو آغشته کرده و روی برفک دهان کودک به مالید.

4- مادر کودک باید در هر روز آب لیمو با شکر، آش تمر هندی، آش آلوچه براقانی،  آش آلو بخارایی و کامل از خوراکی های خنک و ساده مصرف کند تا این که کودک از شیر مصرف می‌کند بهبود پیدا کند.

درمان جوش های دهان

برای برطرف کردن جوش های دهان از این خوراکی ها باید پرهیز کرد
خوراکی هایی که طبیعتشان گرم است، چربیجات، خرم،ا عسل، سرخ کرده ها و شیرینی های قنادی.

1- آب انار ترش را در دهان بگیرید

 2- هر نوبت  پودر کاهوی خشک را قدری درد هم بپاشید.

3- شاتره را بجوشید و آب جوشیده شده شاتره را در دهان غرغره کنید.

 4- زرشک و تمر هندی را با هم قاطی کرده و دم کنید و دارو را از صافی رد کنید و آب صاف شده دارو را در دهان غرغره کنید و میل بفرمایید.

5- یک  لیوان از شربت اسطوخودوس را در سه نوبت صبح، ظهر و شب میل فرمایید.

6- گِل مختوم، گِل تباشیر و گِل ارمنی را با هم قاطی کنید و آسیاب کنید و روزی سه نوبت هر نوبت قدری از دارو را در دهان بگیرید و سپس از دهان خارج کنید.

 7- جوهر تباشیر، تباشیر هندی و تباشیر صدفی را با هم قاطی کرده و آسیاب کنید و روزی 3 نوبت و هر نوبت قدری از دارو را در دهان بپاشید.

8- آب گشنیز تازه را بگیرید و چند نوبت در روز و هر نوبت به قدری از آب آن را در دهان غرغره کنید.

9- لیمو ترش را نصف کرده یا هم می توانید آن را سوراخ کنید و مرتب به دهان بگیرید و آب آن را کم کم میل فرمایید.

10- گلنار فارسی را بچشید و آب جوشیده شده دارو را در روز چند را چند نوبت در دهان بگیرید و بعد بیرون بریزید.

11- رب انار ترش را در دهان بگیرید.

درمان جوش های سقف دهان

1- از هر کدام از مواد زیر 5 گرم:
مازو، بلوط، تخم کاسنی، صمغ عربی، ریشه اریسا، تباشیر هندی، فوفل، گلنار فارسی، قرص کمر، تخم گشنیز، تخم خرفه و مصطکی رومی همه مواد را با هم قاطی کرده و آسیاب کنید بعد یه قاشق شربت خوری از دارو را با یک فنجان آب گشنیز تازه قاطی کرده و در طول روز چند نوبت و هر نوبت قدری از آن را در دهان بگیرید.

2- می‌توانید مغز خیار بزرگ را بتراشید و میفرمایید و همچنین خوردن کاهو نیز موثر است.

درمان تاول و سوختگی دهان

1- گِل مفتون و گِل ارمنی را با هم قاطی کرده و آسیاب کنید و دارو را روی پنبه گذاشته و روی تاول و سوختگی دهان بگذارید و بعد از چند دقیقه دارو را از دهان بیرون بیاورید.

2- تخم گشنیز را آسیاب کنید و سپس با آرد نخودچی و مقداری قند آسیاب شده قاطی کرده و میل فرمایید.

3- قدری اسپرزه را در آب خیس کنید و لعاب دارو را در دهان بگیرید و سپس در دهان بگردانید و بعد میل ‌فرماید توجه داشته باشید که دانه‌های دارو را نباید بخورید.

4- برگ کاهو را خوب خشک کنید و بعد آن را آسیاب کنید و در دهان بگیرید.

5- قدری ترخون را تمیز بشویید و سپس در دهان به جوید.

درمان زخم های دهان

1- گل بابونه شیرازی و مازج را با هم قاطی کرده و بکوبید و بعضی وقت ها قدری از دارو را در دهان بگیرید.

2- عسل را با رب پوست سبز گردو قاطی کرده و در روز سه نوبت در دهان دارو را بگیرید و سپس دارو را از دهان بیرون بریزید.

3- از هر کدام از مواد زیر 3 مثقال:
دانه های کوکنار، تخم کاسنی، تخم گشنیز، تخم کاهو، تخمه گرمک را با پوست، تخمه خرفه، تخم کدو، تخم خیا،ر تخم هندوانه، بالنگو و بزرالبنج همه مواد را با هم قاطی کرده و بکوبید و در سه نوبت صبح، ظهر و شب و هر نوبت یک قاشق از دارو را در یک لیوان آب جوش قاطی کنید و خوب دارو را هم بزنید و دارو را از صافی رد کنید و آب صاف شده و سرد شده دارو را کمی در دهان بگیرید و سپس میل فرمایید.

4- تباشیر هندی، مازج، بلوط، تخم گشنیز، گلنار فارسی، فوفل، گِل ارمنی و تخم خرفه مواد را با هم قاطی کرده و آسیاب کنید و در روز چند نوبت و هر نوبت یک قاشق شربت خوری از دارو را در دهان بریزید و نگه دارید.

درمان زخم های کهنه دهان

1- آمله مقشر، پوست خشک انار، گل محمدی، هلیله زرد، مغز ناخنک، گل بومادران و گل بنفشه داروها را باهم قاطی کرده و نیم کوب بکنید و بجوشانید و دارو را از صافی رد کنید و آب صاف و آب صاف شده دارو را با عسل قاطی کرده و در روز چند نوبت و هر نوبت قدری از دارو را در دهان بگیرید.

2- چوب صندل، تاجریزی، سماق، ریشه کاسنی، تباشیر هندی، عدس، گل محمدی، تخم گشنیز و تخم خرفه تمام مواد را با هم قاطی کرده و بکوبید و بعد در سرکه بریزید و دارو را بپزید و در روز چند نوبت قدری از دارو را در دهان بگیرید.

3- تباشیر هندی، گل قیسوم، کتیرا، گلنار فارسی، خون سیاوش، مروارید صفته، ریشه شنبلیله، برگ درخت عناب، عدس سوخته را با ریشه مرجان، شادانج، جو سوخته شده، شاخ گوزن سوخته شده و صدف دریایی سوخته شده تمام مواد را با هم قاطی کرده و آسیاب کنید و در سه نوبت صبح، ظهر و شب هر نوبت کمی از دارو را در دهان بریزید و در روی زخم نگه دارید و بعد از مدتی آن را از دهان بیرون بریزید.

درمان سریع آفت دهان با روش های خانگی

عضویت در تلگرام

در تلگرام عضو شوید و از مطالب پزشکی روز با خبر شوید.
@icteb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *