وبسایت آی سی طب در حال حاضر دارای سه بخش مختلف می باشد که ممکن است به زودی بخش های جدیدی به سایت اضافه شود و در صورت انجام این امر اموزش استفاده از سایت نیز بروزرسانی خواهد شد.

جهت مشاهده با کیفیت تر تصاویر روی تصویر مورد نظر کلیک کنید.


بخش های مختلف سایت:

1- اطلاعات بیماری ها
2- درمان بیماری ها
3- معرفی متخصصین

در بخش اصلی سایت www.icteb.ir هم در منو و هم به صورت عادی بخش های دیگر را میتوانید برای ورود انتخاب کنید.


بخش اطلاعات بیماری ها

لینک ورود به این بخش: icteb.ir/bimari

در این بخش اطلاعات هر بیماری به صورت جداگانه قرار گرفته است.
برای استفاده از بخش هم میتوان با مراجعه به آدرس بخش و استفاده از دسته بندی بیماری ها بیماری مورد نظر را پیدا کرد.

 و هم با استفاده از قسمت جستجو نام بیماری را به صورت فارسی وارد و بیماری مورد نظر را به سرعت پیدا کرد.


بخش درمان بیماری ها

لینک ورود به این بخش: icteb.ir/darman

در این بخش نحوه درمان هر بیماری به صورت جداگانه قرار گرفته است.

برای استفاده از بخش هم میتوان با مراجعه به آدرس بخش و استفاده از بخش جستجو درمان بیماری مورد نظر را پیدا کرد.


بخش اطلاعات متخصصان

لینک ورود به این بخش: icteb.ir/nobat

در این بخش از سایت لیست متخصصین بر اثاث شهر و تخصص به صورت جداگانه قرار داده می شود.

برای استفاده از این بخش هم میتوان از دسته بندی تخصص و هم میتوان از بخش جستجو با انتخاب تخصص و وارد کردن نام شهر متخصصین مورد نظر شهر خود را پیدا کنید.